Konferencja Bezpieczny Brzeg

Dodane przez Wojciech Komarzyński dnia 17 czerwca 2013 o godzinie 23:35

konferencja_bb17 czerwca br. odbyła się organizowana przeze mnie konferencja pod nazwą „Bezpieczny Brzeg”, która dotyczyła bezpieczeństwa powodziowego na terenie naszego miasta. Ponieważ mimo upływu kolejnych lat mieszkańcy Brzegu wciąż nie mogą się czuć bezpiecznie, należy podejmować wszystkie możliwe działania zmierzające do zapewnienia nam tego bezpieczeństwa.

 

konferencja_b

 

W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele brzeskiego „pewiku”, członkowie stowarzyszenia „Zagrożona Wyspa” oraz przedstawiciele władz lokalnych w osobach Burmistrza Wojciecha Huczyńskiego i Starosty Macieja Stefańskiego, również radni miasta, powiatu i województwa, przedstawiciele opolskiej izby gospodarczej, centrów zarządzania kryzysowego, straży miejskiej, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, a także przedstawiciele marszałka województwa opolskiego i wojewody opolskiego.

 

Na początku kierownik WZMiUW w Brzegu Krzysztof Cytkowicz przedstawił sytuację powodziową w Brzegu pokazując obecnym newralgiczne miejsca na terenie Brzegu. Następnie o ogromnym niebezpieczeństwie wynikającym z obecności obiektów brzeskiej oczyszczalni ścieków na terenie zalewowym (wyspie odrzańskiej) mówił Prezes PWiK Marek Starczyk. W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Opolskiej Izbie Gospodarczej wystąpił Pan Mariusz Wójciak, który przedstawił jak wielkim problemem i zagrożeniem jest dla przedsiębiorców działających na wyspie brak zabezpieczeń powodziowych. Zaznaczył także, że przedsiębiorcy zrobili już pierwszy krok i wybudowali fragment muru oporowego na ulicy Grobli. Następnie głos zabrał Burmistrz Wojciech Huczyński, który mówił o tym, że istotnym problemem jest brak prawnej ochrony terenów zurbanizowanych, podczas gdy taką ochronę posiadają tereny rolnicze. Niestety sprawa zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego nie została powierzona gminom i te nie mają na to pieniędzy – kontynuował. Z kolei Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański przedstawił sytuację w szerszym ujęciu, dotyczącą zagrożenia na terenie powiatu brzeskiego. Mówił o tym, że ogromny problem stanowi nie tylko brak wałów i murów, ale i drugiej przeprawy mostowej, która byłaby alternatywą dla tej brzeskiej w przypadku powodzi. Radny sejmiku województwa opolskiego Dariusz Byczkowski wyraził swój niepokój związany z poziomem wykorzystania i zaawansowaniem realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce.

 

Następnie uczestnicy przystąpili do burzliwej dyskusji. Przedstawiciele władz próbowali wyjaśniać trudne kwestie, które dotykają mieszkańców i przedsiębiorców. W drugiej części konferencji wystąpił Dyrektor WZMiUW w Opolu Zbigniew Bahryj mówiąc o tym, że wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej perspektywie rozpocznie się budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż ulicy Oławskiej. Zaznaczył, że niestety wiele inwestycji jest hamowanych przez ograniczenia wynikające z ochrony środowiska. Po tym wystąpieniu głos zabrał Dyrektor RZGW we Wrocławiu Edward Nawirski, który powiedział, że o wyspie odrzańskiej w Brzegu będzie można rozmawiać dopiero wówczas, gdy zostanie opracowana mapa zagrożeń (ok. 2015 roku). Zadeklarował jednocześnie, że w najbliższym czasie będzie wizytował brzeskie tereny zagrożone.

 

Na koniec konferencji uczestnicy przyjęli stanowisko z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa prywatnego i publicznego w kontekście powodzi, które trafi m.in. do Premiera i Ministra Środowiska.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.