O mnie

Dodane przez admin dnia 18 maja 2012 o godzinie 14:52

Wojciech KomarzyńskiWojciech Komarzyński – 30 lat, od urodzenia mieszkaniec Brzegu. Ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie w administracji publicznej, licencjackie na kierunku pedagogika, a także podyplomowe studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2010 roku radny Rady Miejskiej Brzegu. W latach 2010 – 2014 – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w latach 2014 – 2018 Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. Od początku swojej działalności zaangażowany w sprawy bezpieczeństwa powodziowego, opieki żłobkowej, a także rozwoju infrastruktury publicznej i sprawy społeczne. Aktywnie uczestniczy w akcjach i wydarzeniach o charakterze kulturalnym, patriotycznym, czy charytatywnym. W działalność społeczną i lokalne życie polityczne zaangażował się mając zaledwie kilkanaście lat. Samorządowiec Opolszczyzny 2018 roku. Za swoją działalność społeczną i samorządową odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uczestnik wielu prestiżowych kursów i szkoleń organizowanych przez renomowane ośrodki. W swojej karierze zajmował się m. in. sprawami pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych, był rzecznikiem prasowym w Starostwie Powiatowym w Brzegu oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Obecnie Dyrektor Opolskiego Oddziału ARiMR – największej agencji płatniczej w Europie. Prywatnie członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Polskiego Związku Wędkarskiego.