Radny wspólnie z mieszkańcami złożył 19 wniosków do Budżetu

Dodane przez Wojciech Komarzyński dnia 7 października 2017 o godzinie 15:16

budzet2018-2Dnia 29.09.2017 r. radny Wojciech Komarzyński skierował do Burmistrza Brzegu 19 wniosków budżetowych. Większość propozycji to wnioski, które radny otrzymał ze strony mieszkańców Brzegu w ramach zorganizowanej akcji „Budżet 2018”.

 

Mając świadomość, że wielu z nas – Mieszkańców Brzegu dostrzega konieczność naprawy, budowy, lub modernizacji elementów miejskiej infrastruktury (np. budowa placu zabaw, naprawa drogi), lub zainwestowania naszych wspólnych środków w określone działania (np. opieka żłobkowa, opieka nad bezdomnymi zwierzętami), a także fakt, że z uwagi na codzienne obowiązki nie każdy z nas ma wystarczająco dużo czasu i determinacji, aby zapoznawać się z procedurą i samodzielnie składać wnioski do miejskiego budżetu wyszedłem naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i zaproponowałem, aby zgłaszali swoje potrzeby za moim pośrednictwem, abym mógł je następnie złożyć formalnie, jako wnioski do Budżetu Brzegu na 2018 rok – mówi Wojciech Komarzyński

Sztandarowym wnioskiem jest rozbudowa miejskiego rozbudowa żłobka miejskiego, lub zagospodarowanie alternatywnej nieruchomości w celu zwiększenia dostępności do opieki żłobkowej w Brzegu. Uzasadnienie realizacji zadania wynika z katalogu zadań własnych gminy określonego w Ustawie o samorządzie gminnym oraz konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców.

Zaproponowano także zagospodarowanie przestrzeni zielonej przylegającej do posesji przy ul. F. Chopina, Długiej oraz W. Jagiełły oraz remont i doświetlenie podwórka pomiędzy ulicami F. Chopina, Zamkowa, W. Jagiełły w takim zakresie, jaki nie zostanie zrealizowany w 2017 roku, w którym to zadanie przyjęto do budżetu.

Kolejny wniosek to wykonanie placu zabaw na Placu Drzewnym w sąsiedztwie Mariny Brzeg w celu zapewnienia  miejsca zabaw dla dzieci, z uwagi na brak jakiegokolwiek innego w tej części miasta oraz zwiększenia atrakcyjności istniejącej infrastruktury, a także utworzenie miejsca zabaw przy ul. Popiełuszki lub doposażenie placu zabaw w parku centralnym.

Nie zabrakło wniosków dotyczących pomocy zwierzętom. Tu zwiększenie nakładów było podyktowane koniecznością realizacji zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami na wyższym od dotychczasowego poziomie. Drugi z wniosków dotyczący zwierząt dotyczył organizacji miejsca rekreacji dla czworonogów.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest udzielenie pomocy finansowej Brzeskiemu Centrum Medycznemu poprzez zakup sprzętu, lub uwzględnienie skutków finansowych wnioskowanych przez ww. podmiot ulg podatkowych, co wynika wprost z oczekiwań mieszkańców Brzegu w powyższym zakresie oraz większego zaangażowania gminy w opiekę zdrowotną na rzecz mieszkańców.

W zakresie infrastruktury drogowej zaproponowano partycypację w kosztach przebudowy ulicy Chrobrego w Brzegu w przypadku przyjęcia do realizacji zadania przez Powiat Brzeski. To z kolei wynika z dobrej praktyki realizacji wspólnych inwestycji z Powiatem Brzeskim w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Kolejnym ważnym społecznie zadaniem jest zwiększenie dopłat do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach do kwoty 300 zł. na dziecko. Uzasadnienie realizacji zadania wynika z katalogu zadań własnych gminy określonego w Ustawie o samorządzie gminnym oraz konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców.

Kolejne zadania to zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie miasta, zastosowanie progów zwalniających na ulicy Głowackiego i Spacerowej, remont lub bieżąca naprawa jezdni oraz chodników wzdłuż ulicy Zakonnic, a także elektryfikacja ROD w Brzegu.

Zgłoszono również zadania zaproponowane przez brzeskich rowerzystów, takie jak przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II – Piastowskiej i zmiana organizacji ruchu na rondo wielkości mini, w celu poprawy płynności ruchu oraz likwidacji wypadków, zakup i montaż bezpiecznych stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery „U” na terenie miasta, pod szkołami, urzędami i innymi obiektami użyteczności publicznej w liczbie co najmniej 60 sztuk, zorganizowanie kontrapasów i kontraruchu rowerowego w całym mieście, a także analiza i aktualizacja docelowej koncepcji tras rowerowych i brd.

budzet2018-2Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.