Ruszył program dofinansowania pobytu dzieci w prywatnych żłobkach

Dodane przez Wojciech Komarzyński dnia 16 stycznia 2016 o godzinie 13:21

ŻłobkiKwota 200 zł. miesięcznej dotacji na każde dziecko spowoduje, że o tyle mniej zapłacą rodzice za pobyt swoich dzieci w niepublicznych żłobkach na terenie Brzegu. O wprowadzenie takiego programu wnioskował wielokrotnie radny Brzegu Wojciech Komarzyński argumentując to m. in. faktem istnienia „opieki żłobkowej” w katalogu zadań własnych gminy. Podnosił on również, że takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia dostępności opieki żłobkowej w naszym mieście i sprzyjać będzie realizacji idei polityki prorodzinnej. Ważnym argumentem było również to, że jeśli miasto nie jest w stanie wypełniać swoich zadań, powinno realnie wspierać podmioty, które realizują te zadania zastępczo. Niestety przez długi czas kolejne wnioski radnego w tej sprawie przepadały.

Do sprawy postanowił więc wrócić ponownie w obecnej kadencji. Mając na względzie brak zabezpieczenia finansowego na ten cel w 2015 roku, wnioskował o rozważenie sfinansowania zadania z ewentualnych oszczędności, a w przypadku braku ich uzyskania, o uwzględnienie wydatku w projekcie budżetu na 2016 rok. Propozycja uzyskała przychylność zarówno Rady Miejskiej, jak i Burmistrza Brzegu. Program został uwzględniony w budżecie na 2016 rok i jest obecnie realizowany.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.